Tubacionet e transportimit te lendes se pare drejt stacionit te shperndarjes
Sistemi I trasportimit te produkteve perbehet nga 8 linja te emertuara:

  1. Linja e LPG – se
  2. Linja e Naftes
  3. Linja e Benzines
  4. Linja e furnizimit me uje per mbrojtjen nga zjarri
  5. Linja e azotit per pastrimin e tubacioneve
  6. Linja e furnizimit me ajer
  7. Linja per dergimin ne gjendje te gazte te LPG per evakuimin e ujit te ndotur
  8. Linja e solarit

 

Stacioni I shperndarjes ( Manifulti kryesor )
Ne kete manifold jane montuar kalimatesat e matjes se produkteve, sistemi I pompave te dergimit te ketyre produkteve ne manifoldet sekondare, sistemi I komandimit automatic per kycje / ckycje te linjave dhe sistemi I mbrojtjes nga zjarri.