GAMA E SHERBIMEVE
Në këtë port sherbimet jane:

 1.  
  1. Shkarkimi i naftes dhe nenprodukteve te saj Kapaciteti i shkarkimit nga anije të tanker është 800 ton / orë , për LPG 200 ton / orë
  2. Shërbimet e sigurise jane sipas nivelit të sigurimit numri 1
  3. Sherbim automatik
  4. Monitorim sistemi automatik dhe fizik
  5. Siguria automatike kundra zjarrit
  6. Kontrolli i sistemit automatik të komanduar nga distanca

 

 • Anije me DWT 1.000 ton zhytja 3.5m
 • Anije me DWT 2.000 ton zhytja 4.5m
 • Anije me DWT 3.000 ton zhytja 11.5m
 • Anije me DWT 5.000 ton zhytja 6.0m
 • Anije me DWT 8.000 ton zhytja 7,0m
 • Anije me DWT 10.000 ton zhytja 7.2m
 • Anije me DWT 12.000 ton zhytja 8.7m
 • Anije me DWT 15.000 ton zhytja 9,2m
 • Anije me DWT 20.000 ton zhytja 9.5m